Laadun arviointi

Laatu on sujuvaa arkea. Laadun merkitys korostuu myös SOTE-uudistuksen myötä. Laatutyöskentely nostaa esiin haasteita, mutta siinä voin auttaa.

Käytössäni on seuraavat menetelmät
1. Asiakkaan kokema laatu (sisältää elämänlaatuosion), antaa kuvan asiakkaan kokemasta laadusta (asiakastyytyväisyydestä) ja ammattityön laadusta – toimii myös muistisairailla vanhuksilla
2. Hoitotyön laadun arviointi jalkautumalla hoitotyöhön. Kirjallinen laatuarviointi ja toimenpide-ehdotukset yksikölle.
3. Johtamisen laadun arviointi
4. Työajan seuranta ja työajan kohdentuminen asiakkaan hyväksi
5. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien osaamiskartoitus ja tulosten analysointi
6. Laadun omavalvonnan toteutumisen arviointi