Osaamisemme

Koulutukset

Hoitotyön ja tukipalvelutyön sekä lääkärityön konsultaatiopalvelut ikääntyneiden palveluissa ja perusterveydenhuollossa. 

Valmennukset

Valmennusten tavoitteena on uudistaa toimintaa asiakaslähtöisemmäksi – valmennuksemme jälkeen asiakas on aina kaiken keskiössä.

Laadun arviointi

Laatu on sujuvaa arkea ja laadun merkitys korostuu SOTE-uudistuksen myötä. Laatutyöskentely nostaa esiin haasteita, joihin meillä on ratkaisu.

Noma-vaatteet

Ikääntyneiden mallisto – huomioimme ikääntyneen muuttuvan vartalon ja toimintakyvyn. Ikä ja huonokuntoisuus eivät vie oikeutta pukeutua hyvin.

koulutettua henkilöstöä ja opiskelijaa

optimoitua työyhteisöä

kehitettyä organisaatiota

Valmennus yhdisti ja antoi mahdollisuuden keskustelulle. Henkilöstö tutustui toisiinsa, oli mahdollisuus purkaa tunteitaan ja huomata, että olemme kaikki samassa tilanteessa.

Arja Ahonen

Palveluesimies, Huhtasuon palvelutalo

Suosittelen lämpimästi Riitta Räsästä asiantuntijana omavalvonnan ja vanhustyön laadun kehittämistehtäviin ja prosessien läpiviemiseen.

Päivi Niiranen

Vs. vanhustyön johtaja, Lapuan kaupunki

Mikä on Laatuhoiva Oy?

Me Laatuhoivan perustajat Riitta Räsänen (YTT, TtM, esh) ja Reijo Räsänen (yleislääketieteen erikoislääkäri) olemme toimineet vanhustyössä vuosikymmenten ajan.

Perustimme yrityksen vuonna 2012 ja tarjoamme monipuolisia koulutus- ja valmennuspalveluja sekä laadun arviointia vanhustyössä.

Iäkkäiden ihmisten hyvä elämänlaatu on toimintaamme kantava tavoite.

Työssämme olemme huomanneet tarpeen iäkkäille suunnitelluista helposti puettavista erityisvaatteista, joissa on huomioitu ikääntyneen heikentynyt toimintakyky, muuttunut vartalo ja esteettisyys.

Olemmekin tältä pohjalta suunnitelleet iäkkäiden ihmisten oman noma-vaatemalliston, jonka kaikki vaatteet valmistetaan Jyväskylässä kotimaisista laadukkaista materiaaleista.

Hänen kykynsä sitouttaa ja innostaa työryhmän jäsenet etenemään melko tiiviissäkin aikataulussa kohti päämäärää, oli suunnitelmallista, tavoitteellista ja ammattitaitoista.

Marita Neiro

Vanhustyön ohjaaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Sekä esimiehiltä että muulta työskentelyyn osallistuneelta henkilökunnalta tuli erittäin myönteinen palaute Räsäsen tavasta vetää prosessia sen eri vaiheissa.

Anneli Saarinen

Tulosaluejohtaja, Seinäjoen kaupunki

Ikääntyneiden oma vaatemallisto

Suunnittelun lähtökohtana ovat ikääntyneen muuttunut vartalo ja toimintakyky

Ota yhteyttä

Mitä yhteydenottosi koskee?

5 + 13 =