Osaamisemme

Koulutukset

Hoitotyön ja tukipalvelutyön konsultaatiopalvelut ikääntyneiden palveluissa ja perusterveydenhuollossa. 

Valmennukset

Valmennusten tavoitteena on uudistaa toimintaa asiakaslähtöisemmäksi – valmennuksemme jälkeen asiakas on aina kaiken keskiössä.

Laadun arviointi

Laatu on sujuvaa arkea ja laadun merkitys korostuu SOTE-uudistuksen myötä. Laatutyöskentely nostaa esiin haasteita, joihin meillä on ratkaisu.

Noma-vaatteet

Ikääntyneiden mallisto – huomioimme ikääntyneen muuttuvan vartalon ja toimintakyvyn. Ikä ja huonokuntoisuus eivät vie oikeutta pukeutua hyvin.

koulutettua henkilöstöä ja opiskelijaa

optimoitua työyhteisöä

kehitettyä organisaatiota

Riitta Räsänen

Riitta Räsänen

YTT, TtM, esh

Suomessa ikääntyneiden hoidon käytännön toteutuksen huippuasiantuntija, kirjailija, opettaja, tutkija ja neljän lapsen äiti.
Sairaanhoitaja joka aikanaan kyllästyi huonoon vanhushoitoon ja päätti ottaa tehtäväkseen muuttaa vanhusten hoito Suomessa täysin.
”Itsekin hoitajan töitä tehneenä tiedän mitä hoitajat nyt kokevat, sen takia valmennusotteeni on käytännönläheinen uusinta tieteellistä tietoa unohtamatta.”
Ikääntyneitten palveluissa resurssit ovat rajallisia. Silti me voisimme tehdä asioita paljon paremmalla tavalla asiakasta kuullen ja kunnioittaen.

Valmennus yhdisti ja antoi mahdollisuuden
keskustelulle. Henkilöstö tutustui toisiinsa,
oli mahdollisuus purkaa tunteitaan ja
huomata, että olemme kaikki samassa tilanteessa.

Arja Ahonen

Palveluesimies, Huhtasuon palvelutalo

Suosittelen lämpimästi Riitta Räsästä asiantuntijana omavalvonnan ja vanhustyön laadun kehittämistehtäviin ja prosessien läpiviemiseen.

Päivi Niiranen

Vs. vanhustyön johtaja, Lapuan kaupunki

Hänen kykynsä sitouttaa ja innostaa työryhmän jäsenet etenemään melko tiiviissäkin aikataulussa kohti päämäärää, oli suunnitelmallista, tavoitteellista ja ammattitaitoista.

Marita Neiro

Vanhustyön ohjaaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Sekä esimiehiltä että muulta työskentelyyn osallistuneelta henkilökunnalta tuli erittäin myönteinen palaute Räsäsen tavasta vetää prosessia sen eri vaiheissa.

Anneli Saarinen

Tulosaluejohtaja, Seinäjoen kaupunki

Ikääntyneiden oma vaatemallisto

Suunnittelun lähtökohtana ovat ikääntyneen muuttunut vartalo ja toimintakyky

Ota yhteyttä

Mitä yhteydenottosi koskee?

13 + 10 =