Julkaisut

Opas hoitajille:
Hyvää elämänlaatua ikääntyneille asiakkaille (2017)
Opas esimiehille:
Taitava vanhustyönjohtaminen (2017)

Räsänen Riitta: Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan ja johtamisen laadun merkitys sille (2011)

Väitöstyötä voi ostaa verkkokirjakaupoista tai Lapin yliopiston kirjastolta.