Koulutukset

Hoitotyön ja tukipalvelutyön koulutus- ja konsultaatiopalvelut ikääntyneiden palveluissa sekä myös perusterveydenhuollossa ja vammaispalveluissa.
Erityisalueena laatuun ja johtamiseen liittyvät osaamisalueet.

Esimerkkejä toteutuneista koulutuksista
1. Asiakaslähtöisyys ammattityössä ja johtamisessa
2. Hyvä ja laadukas asiakaskohtaaminen
3. Laadun omavalvonta (sekä suunnitelman laadinta yhdessä henkilöstön kanssa)
4. Toimintakulttuurin uudistaminen
5. Asiakkaan elämänlaadun varmistaminen iäkkäiden hoiva- ja hoitotyössä
6. Miten johtaja voi vaikuttaa elämänlaadun tuottamiseen asiakkaalle
7. Mitä on laatu vanhuspalveluissa
8. Muistisairaan henkilön kohtaaminen